13 czerwca 2016 /

„Wide Format posiada wykwalifikowanych pracowników, posiadających wiedzę na najwyższym poziomie.”