Finansowanie


Finansowanie Urządzeń wielkoformatowych

Proponujemy naszym Klientom usługę finansowania leasingiem dla branży poligraficznej z uproszczonymi procedurami i atrakcyjnymi warunkami. Kompleksowa oferta przygotowana została we współpracy z BZ WBK Leasing. Spółka jest częścią grupy kapitałowej Banku Zachodniego WBK – jako uniwersalny leasingodawca oferuje finansowanie szerokiej gamy środków trwałych klientom z sektora MŚP oraz dużym firmom i klientom korporacyjnym. BZ WBK Leasing jest jednym z największych i najszybciej rosnących uniwersalnych leasingodawców w Polsce.

Dla Klientów WIDE FORMAT BZ WBK Leasing przygotował:
– udział własny już od 0%
– maksymalny okres finansowania do 60 miesięcy
– szybką decyzję do 500.000,00 złotych w oparciu o procedurę uproszczoną
– transparentne i wysokiej jakości zapisy w ogólnych warunkach umów

W ramach leasingu operacyjnego maszyn poligraficznych BZ WBK Leasing:
sfinansuje nowe i używane maszyny z oferty WIDE FORMAT;
przedstawi ofertę na ubezpieczenia majątkowe i GAP Maszynowy – dzięki niemu w momencie powstania szkody całkowitej na mieniu Klient może wnioskować o wypłatę dodatkowego świadczenia indeksowego w wysokości 20% wartości początkowej netto (lub brutto – w zależności od opcji zakupu). W przypadku awarii urządzenia powodującej przestój w jego funkcjonowaniu ubezpieczenie umożliwia zapłatę 1 raty leasingu zgodnie z harmonogramem spłaty.

Zapraszamy do kontaktu z Doradcą Leasingowym:
Marcel Ośniecki, tel.: 786-852-691, e-mail: Marcel.Osniecki@bzwbk-leasing.pl